Douwe Draaisma

Griet Op de Beeck: wat weten we over trauma en herinneringen?

Een beschouwing over verdringen, trauma en in therapie 'hervonden herinneringen'

PDF 372.45 KB