Douwe Draaisma

Nieuws

De herinneringen van Griet Op de Beeck

Bij de verschijning van haar roman Het beste wat we hebben maakte Griet Op de Beeck bekend ervan overtuigd te zijn in haar jeugd door haar vader te zijn misbruikt. Onder Publicaties een beschouwing over trauma, herinnering en verdringing.

Verschenen: Als mijn geheugen me niet bedriegt

Wat doet het met je herinneringen als je pas op oudere leeftijd te horen krijgt dat je een andere biologische vader hebt dan je altijd dacht? Wat gebeurt er in je geheugen als aan het licht komt dat je bent bedrogen door een geliefde en het tot je doordringt dat het bedrog al een tijd gaande is? Wat verandert er in je herinneringen aan een vriend of een dierbare als later blijkt dat deze een ernstig delict heeft gepleegd? Sommige ervaringen zijn zo ingrijpend dat ze je niet alleen een andere toekomst geven, maar ook een ander verleden. Wat je pas op latere leeftijd begrijpt of te weten komt kan een levensverhaal van het ene moment op het andere van gedaante laten veranderen, als een kussen dat een stomp krijgt om het een passende vorm te geven. Wat heeft al dat herschrijven en herzien te betekenen voor de betrouwbaarheid van onze herinneringen? En gáát het wel om die betrouwbaarheid? Kunnen herinneringen elkaar op verschillende momenten in je leven tegenspreken en toch beide waar zijn?

Verschenen bij Galiani: Wie wir träumen, de Duitse vertaling van De dromenwever (Historische Uitgeverij, 2013). In Das Magazin een interview met Mathias Plüss.

Verschenen bij Yale UP: Forgetting. Myths, Perils and Compensations, de Engelse vertaling van Vergeetboek (Historische Uitgeverij, 2010).

Het boek is vertaald door Liz Waters. Er is een Q&A mee verbonden over het vergeten van dromen, cryptomnesie en het tijdbesparende inzicht dat geheugentraining niet helpt. In Scientific American Mind verscheen een interview. Alison Abbot schreef een recensie in Nature: PDF. De neuroloog Steven Rose recenseerde het in The Lancet: PDF

Een wekdroom eindigt met de prikkel die de droom in gang zette – dus met zijn eigen oorzaak. Dromen we werkelijk achterstevoren?

Bij Publicaties een essay over tijd in dromen.

‘Ik ben een psycholoog die schrijft – niet andersom.’

Interview in Psyche & Brein, nr 6, 2014. Over wetenschap en literatuur, visitatiecommissies en publicatiedruk: PDF

Franse vertaling van Ontregelde geesten.

Recent verscheen Quand l’esprit s’égard, de Franse vertaling van Ontregelde geesten. Pierre Broca, Georges Gilles de la Tourette, Joseph Capgras en Gaëtan de Clérambault zijn Franse eponimisten. Zij gaven hun naam aan een hersengebied en neurologische en psychiatrische syndromen. Zij markeren de vooraanstaande positie van Frankrijk in de 19e-eeuwse hersenwetenschap.

Het boek is vertaald door Bertrand Abraham en verscheen bij Seuil. De eerste besprekingen zijn inmiddels verschenen.

volgende lezing

VERGETEN IS GEEN ZIEKTE Leeftijdsafhankelijke veranderingen in het geheugen (Wereld Alzheimerdag) 21.09 Groningen 15:00 - 15:45 in samenwerking met Forum Groningen locatie: Forum Bibliotheek Groningen Nieuwe Markt 1

alle lezingen